Профил на купувача

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас" за 2020 г.

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава XXIV от ЗОП с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас" за 2020 г.

Уникален номер в регистъра на АОП 9097482

Дата на публикуване на обявлението: 2020-03-20

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас" за 2019 г.

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава XXIV от ЗОП с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас" за 2019 г.

Уникален номер в регистъра на АОП 9087142

Дата на публикуване на обявлението: 2019-04-02

Публична покана по ЗОП с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас (2018)

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на услуга с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП 9075063

Дата на публикуване на обявлението: 2018-04-18

Публична покана с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас (2017)

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас.

Уникален номер в регистъра на АОП

Дата на публикуване на обявлението: 2017-04-13

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП, с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас (2016)

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на услуга с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас.

Уникален номер в регистъра на АОП 9052190

Дата на публикуване на обявлението: 2016-04-06

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП, с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас (2015)

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда Гробищен парк - Бургас"

Уникален номер в регистъра на АОП 9040856

Дата на публикуване на обявлението: 2015-04-17

За контакт

Управител: Магдалена Карастоянова
Адрес: Бургас, ул."Иван Богоров" № 20
Телефон за връзка : +359 56 813 371
e-mail : obredi_burgas@abv.bg