ЗА НАС

Предметът на дейността на Общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" е:

  • управление, стопанисване и поддържане на гробищните паркове в Община Бургас;
  • организиране и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди, и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи и стоки, в това число:
  • осъществяване на дейности по извършване на сватбени ритуали за сключване на граждански брак;
  • организира и/или договаря производството и снабдяването на гражданите с необходимите реквизити, символи, потреби и аксесоари, свързани със празници и обреди;
  • осъществява дейности по организация на погребенията, Продажба на различни видове стоки, свързани с дейността (ковчези, надгробни знаци и др.) и всички видове траурни потреби, свързани с погребенията и възпоменанията;
  • води регистри на покойниците по гробищни паркове, парцели, редове и гробни места.

Нормативна уредба

Галерия

Весели

За нас

Извършване на специфични услуги в сферата на празнико - обредната дейност, свързани с погребения, бракосъчетания, конно - образователни рехабилитационни и есологични мероприятия, туризъм, състезания и други подобни.

За контакт

Управител: Магдалена Карастоянова
Адрес: Бургас, ул."Иван Богоров" № 20
Телефон за връзка : +359 56 813 371
e-mail : obredi_burgas@abv.bg