ТРАУРНА ДЕЙНОСТ

Общинска фирма "Обреден комплекс" ЕООД – Бургас, е в услуга на гражданите в този трагичен за тях момент, когато трябва да се разделят с близък човек. Служителите на общинска фирма "Обреден комплекс" ЕООД са на разположение на близките , за да им помогнат максимално при уреждане изпращането на покойния в последния му земен път. Можете да се доверите на опита и коректността им. В "Обреден комплекс" ЕООД се обслужват всички религиозни общности. Фирмата стопанисва и управлява Гробищен парк Бургас.

Телефони за справка:
056 860 863
Мобилни телефони:
0879 978 485
0879 978 486

Какво да направите при смърт на близък човек ?

 • Необходимо е да потърсите личен лекар, който да констатира смърта и да Ви издаде съобщение за смърт, или от болницата /ако лицето е починало в лечебно заведение/;
 • Със съобщението за смърт и документите за самоличност на покойника/лична карта или паспорт/, се отива в бюрото за издаване на смъртни актове, гр.Бургас, Гробищен парк- Административна сграда, където длъжностното лице съставя акт за смърт на починалия. Актът за смърт се издава не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта и служи като разрешение за извършване на погребението. Издаването на смъртния акт е безплатно.
 • Погребението се урежда в административната сграда на "Обреден комплекс" ЕООД на Гробищен парк – стая №2, където се уточняват датата, часът, и гробното място и се организира транспортирането на покойника, гражданският ритуал и изкопаването на гробното място.
 • В магазина на дружеството ще намерите всички необходими траурни стоки и аксесоари.

Минимална цена за погребение 350 лв.

 • Кремация
  За организиране на кремация трябва да се предоставят:
  • Копие от препис-извлечение от акта за смърт.
  • Талон за кремация по образец, издаден от лекаря, установил смъртта с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано.
  • Декларация по образец.
  • Копие от документ за самоличност на декларатора.
  • Удостоверение за наследствена връзка между покойника и заявителя на услугата. Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на копие от документ за родствена връзка: акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.

Всички необходими документи се попълват без съкращения и корекции!

Цена на комплексна услуга по кремация 750 лв.

Организация на кремиране на тленни останки се извършва в Административната сграда на Гробищен парк Бургас, стая № 2.

В "Обреден комплекс" ЕООД можете да поръчате:

 • гробно място, изкопаване на гроба и извършване на погребението в предпочитано от близките време;
 • поръчка на ковчег – фирмата разполага с богат асортимент от обикновени и луксозни ковчези;
 • кръст (надгробен знак);
 • Покрови, одеала, възглавници, драперии,траурни ленти, траурен шал, траур за врата и др.;
 • венци – изработват се от живи клонки и цветя;
 • ленти за венците – богат асортимент от цветове, с надпис по желание на клиента;
 • можете да поръчате цветни или черно-бели некролози за погребението и за възпоменанията след това
 • общинска фирма "Обреден комплекс" ЕООД разполага с 2 хладилни камери
 • на разположение са луксозни катафалки "Мерцедес";
 • при необходимост се осигурява превоз на покойник до или от друго населено място;
 • полагане на урната с праха на покойния в урнова клетка в траурна стена на гробищен парк , нов или стар гроб, собственост на семейството на починалия;
 • граждански ритуал за погребението в ритуалната зала или на гроба;
 • осигуряване на свещеник за опелото в дома, на гроба или в предпочитана църква;
 • подравняване, оформяне и ограждение на гроба за 40-тия ден;
 • почистване и поддържане на гробното място – еднократно или абонаментно ;
 • единствено общинска фирма "Обреден комплекс" е упълномощена и има право да извършва услугата "местене на кости" от един гроб в друг;
 • предлагаме сварено и приготвено жито и подавки, които се раздават на близките след погребението или при възпоменания след това;
 • "Обреден комплекс" разполага със собствен ресторант за организиране на помени след погребение или за възпоменания след това с 4 варианта на меню;

Възпоменания се правят на 40 дни, 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца и 1 година от смъртта. Подават се задължително жито, хляб и вино.

Не се прави помен за починалите през:

 • първата седмица на Великия пост;
 • от Лазаровден до Томина неделя;
 • от Игнажден до Ивановден.

Задушницата е молитвен помен за покойника още откакто съществува християнството. Установени са 3 общи, големи задушници:

 • в събота срещу неделя Месопустна (Великденска задушница);
 • в събота срещу Петдесетница (Черешова задушница);
 • в събота срещу Архангелов ден (Коледна задушница).

Гробищен парк - Бургас

гр.Бургас, ж.к. "Изгрев"

Управител: / Мобилен телефон: 0899 850 886, Факс: 056 561 029
e-mail: traurenpark_burgas@abv.bg
Каса / 056 860 433, Мобилен: 0879 978 487

Бюро за траурни услуги

от 08:00 до 17:00 часа без почивен ден
Уредници погребение / Телeфон: 056 860 863, Мобилни телефони: 0879 978 485, 0879 978 486
Каса / Телeфон: 056 860 433, Мобилни телефони: 0879 978 487

след 17,00 часа
За погребения и въпроси свързани с тях:
Мобилни телефони: 0899 850 883, 0899 850 884

Галерия

Весели

За нас

Извършване на специфични услуги в сферата на празнико - обредната дейност, свързани с погребения, бракосъчетания, конно - образователни рехабилитационни и есологични мероприятия, туризъм, състезания и други подобни.

За контакт

Управител: Магдалена Карастоянова
Адрес: Бургас, ул."Иван Богоров" № 20
Телефон за връзка : +359 56 813 371
e-mail : obredi_burgas@abv.bg