ТРАУРНА ДЕЙНОСТ

Общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" е в услуга на гражданите в този трагичен за тях момент, когато трябва да се разделят с близък човек.

Служителите на общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" са на разположение на близките , за да им помогнат максимално при уреждане изпращането на покойния в последния му земен път. Можете да се доверите на опита и коректността им.

В общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" се обслужват всички религиозни общности.

Схема на гробищен парк - Бургас

Схема на гробищен парк - Бургас За справки
Стационарен телефон:
056 860 863
Мобилни телефони:
0879 978 485
0879 978 486

Какво да направите при смърт на близък човек ?

 1. 1. Необходимо е да потърсите личен лекар, който да констатира смърта и да Ви издаде съобщение за смърт, или от болницата /ако лицето е починало в лечебно заведение/.
 2. 2. Със съобщението за смърт и документите за самоличност на покойника/лична карта или паспорт/, се отива в бюрото за издаване на смъртни актове, гр.Бургас ,Гробищен парк- Административна сграда, където длъжностното лице съставя акт за смърт на починалия. Актът за смърт се издава не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта и служи като разрешение за извършване на погребението.Издаването на смъртния акт е безплатно.
 3. 3. Погребението се урежда в административната сграда на общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" на Гробищен парк – стая № 2, където се уточняват датата, часът, и гробното място и се организира транспортирането на покойника, гражданският ритуал и изкопаването на гробното място.
 4. 4. В магазина на дружеството ще намерите всички необходими траурни стоки и аксесоари.

Минимална цена за погребение 370 лв.

Кремация

За организиране на кремация трябва да се предоставят:

 • Копие от препис-извлечение от акта за смърт
 • Талон за кремация по образец, издаден от лекаря, установил смъртта с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано
 • Декларация по образец
 • Копие от документ за самоличност на декларатора
 • Удостоверение за наследствена връзка между покойника и заявителя на услугата. Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на копие от документ за родствена връзка: акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.

Всички необходими документи се попълват без съкращения и корекции!

Организация на кремиране на тленни останки се извършва в Административната сграда на Гробищен парк Бургас, стая № 2.

В общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" можете да поръчате:

 • Гробно място, изкопаване на гроба и извършване на погребението в предпочитано от близките време
 • Поръчка на ковчег – фирмата разполага с богат асортимент от обикновени и луксозни ковчези
 • Кръст (надгробен знак)
 • Покрови, одеала, възглавници, драперии,траурни ленти, траурен шал, траур за врата и др.
 • Венци – изработват се от живи клонки и цветя
 • Ленти за венците – богат асортимент от цветове, с надпис по желание на клиента
 • Можете да поръчате цветни или черно-бели некролози за погребението и за възпоменанията след това
 • Общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" разполага с 2 хладилни камери
 • На разположение са луксозни катафалки "Мерцедес"
 • При необходимост се осигурява превоз на покойник до или от друго населено място
 • Полагане на урната с праха на покойния в урнова клетка в траурна стена на гробищен парк , нов или стар гроб, собственост на семейството на починалия
 • Граждански ритуал за погребението в ритуалната зала или на гроба
 • Осигуряване на свещеник за опелото в дома, на гроба или в предпочитана църква
 • Подравняване, оформяне и ограждение на гроба за 40-тия ден
 • Почистване и поддържане на гробното място – еднократно или абонаментно
 • Единствено общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" е упълномощено и има право да извършва услугата "местене на кости" от един гроб в друг
 • Предлагаме сварено и приготвено жито и подавки, които се раздават на близките след погребението или при възпоменания след това
 • Общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" разполага със собствен ресторант за организиране на помени след погребение или за възпоменания след това с 4 варианта на меню

Възпоменания се правят на 40 дни, 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца и 1 година от смъртта. Подават се задължително жито, хляб и вино.

Не се прави помен за починалите през:

 • първата седмица на Великия пост
 • от Лазаровден до Томина неделя
 • от Игнажден до Ивановден

Задушницата е молитвен помен за покойника още откакто съществува християнството. Установени са 3 общи, големи задушници:

 • в събота срещу неделя Месопустна (Великденска задушница)
 • в събота срещу Петдесетница (Черешова задушница)
 • в събота срещу Архангелов ден (Коледна задушница)

Гробищен парк Бургас

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Изгрев"

Управител
Мобилен телефон: 0899 850 886
Факс: 056 561 029
Електронна поща: traurenpark_burgas@abv.bg

Каса
Телефон: 056 860 433
Мобилен: 0879 978 487

Бюро за траурни услуги

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без почивен ден

Уредници погребение
Стационарен телeфон: 056 860 863
Мобилни телефони: 0879 978 485, 0879 978 486

Каса
Стационарен телeфон: 056 860 433
Мобилен телефон: 0879 978 487

Галерия

Весели

За нас

Извършване на специфични услуги в сферата на празнико - обредната дейност, свързани с погребения, бракосъчетания, конно - образователни рехабилитационни и есологични мероприятия, туризъм, състезания и други подобни.

За контакт

Управител: Магдалена Карастоянова
Адрес: Бургас, ул."Иван Богоров" № 20
Телефон за връзка : +359 56 813 371
e-mail : obredi_burgas@abv.bg